>

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl konkurso būdu finansuojamų doktorantūros temų

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkurso būdu valstybės finansuojamų doktorantūros temų.

Doktorantūros temų teikimas – tai Tarybos vykdomo valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu pirmasis etapas.

Antrasis etapas – paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms atranka – vyks paskelbus pasiūlytas doktorantūros temas. Planuojama jį skelbti 2024 m. vasario mėn. pabaigoje.

Pasiūlymų teikimo pabaiga2024 m. vasario 26 d. 16 val.
Kvietimo tikslasIdentifikuoti doktorantūros temas, kurios yra aktualios šiuolaikinių mokslinių ar meninių tyrimų plėtrai, taip pat Lietuvos ūkio poreikiams, ir skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (daktarų), gebančių atliepti šiuos poreikius, rengimą.
Pasiūlymų teikėjaiLietuvos Respublikos ministerijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos, išskyrus mokslo ir studijų institucijas. Pastarosios galės siūlyti doktorantūros temas ir teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti antrajame etape.
Pasiūlymų teikimas

1. Pasiūlymas teikiamas lietuvių kalba, užpildant paraiškos elektroninę formą MS Word formatu. Užpildyta pasiūlymo elektroninė forma turi būti pasirašyta institucijos vadovo arba įgalioto asmens elektroniniu parašu, suformuojant ADOC dokumentą. Pasirašytas dokumentas siunčiamas el. paštu [email protected].

2. Pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymą teikiančios institucijos lydraščiu.

3. Pasiūlyme gali būti nurodyta tik viena doktorantūros tema.

4. Institucija gali teikti daugiau nei vieną pasiūlymą.

Papildoma informacijaSu kvietimu susiję dokumentai skelbiami  Tarybos svetainėje.
Daugiau informacijos

Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus
programų koordinatorė Edita Kavaliauskienė
Tel. +370 604 58 290
El. p. [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-01-26