>

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl reikminių tyrimų temų

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti valstybės institucijas valdymo ir politikos sprendimus priimti mokslu grįstais įrodymais, skelbia kvietimą teikti pasiūlymus dėl šiuo metu aktualių svarbiausių temų skubiems trumpalaikiams tyrimams atlikti.

Pasiūlymų teikimo terminai

Temų pasiūlymai priimami nuolat

Pasiūlymų teikimo tvarka

Temų pasiūlymai teikiami lietuvių kalba, užpildant formą Tarybos elektroninėje sistemoje adresu https://junkis lmt.lt

Galimi pasiūlymų pateikėjai

Temų pasiūlymus gali teikti:

  • Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
  • Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
  • Lietuvos Respublikos ministerijos

Pasiūlymų svarstymas

Temų pasiūlymai svarstomi ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Artimiausio svarstymo pradžia – 2024 m. spalio 1 d. (bus svarstomi iki 2024 m. rugsėjo 30 d. įskaitytinai gauti pasiūlymai)

Pasiūlymų vertinimo tvarka

Temų pasiūlymų vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu

Projektų, skirtų patvirtintoms temoms įgyvendinti, sąlygos

Pasiūlymai dėl reikminių tyrimų temų turėtų būti formuluojami atsižvelgiant į numatomas projektų, skirtų patvirtintoms temoms įgyvendinti, sąlygas:
 

  • projektų įgyvendinimo pradžia – 2025 m. balandžio 1 d.
  • projektų trukmė – nuo 6 iki 18 mėn.
  • projekto sąmatinė vertė – iki 75 000 Eur

Kita su kvietimu susijusi informacija skelbiama čia

Patarimai, kaip pildyti Pasiūlymo dėl reikminių tyrimų temos formą.

Daugiau informacijos
Gražina Adamonytė
Tel. +370 676 18 580

Atnaujinimo data: 2024-04-02