2024-04-17

2024 m. Ukrainos mokslininkams ir bendriems mokslo tyrimams numatyta skirti beveik 2 mln. Eur

Lietuvos mokslo taryba (LMT) kovo pabaigoje paskelbė nuolatinį kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms mokslininkus iš Ukrainos. Šiais metais ukrainiečių mokslininkų paramai numatoma skirti 800 tūkst. Eur ir tikimasi atliepti visų atvykusių Ukrainos mokslininkų poreikį jų įdarbinimui Lietuvos mokslo įstaigose. Kvietimą ir konkurso sąlygas galima rasti čia.

Atsižvelgdama į esamą geopolitinę situaciją dėl karo veiksmų Ukrainoje, LMT, siekdama suteikti pagalbą tyrėjams iš Ukrainos, dar 2022 m. inicijavo tikslinę priemonę tyrėjų iš Ukrainos įdarbinimui Lietuvoje. Per 2022–2023 m. buvo įdarbinti 157 Ukrainos mokslininkai įvairiuose Lietuvos universitetuose, mokslų centruose ir institutuose, kur vykdė aukšto nacionalinio ar tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus. Nuo karo Ukrainoje pradžios LMT suteikė 3,1 mln. Eur paramą šalies mokslininkų įdarbinimui ir bendrų mokslo tyrimų projektų finansavimui.

Dar daugiau dėmesio Ukrainos bendriems moksliniams tyrimams

LMT nuosekliai didino ir kitų bendradarbiavimo su Ukraina programų biudžetus, viena jų – Lietuvos–Ukrainos bendradarbiavimo programa. 15-lika šios programos finansuojamų projektų numatytos galimybės įdarbinti Ukrainos tyrėjus bei finansuoti jų atvykimą į mokslo renginius Lietuvoje. Šiai priemonei finansuoti 2024–2025 m. skirta 1,5 mln. Eur.

Skatindama mokslinį bendradarbiavimą su Ukraina, LMT 2023 m. įsijungė į JAV Nacionalinio mokslo fondo (angl. National Science Foundation) iniciatyvą IMPRESS-U bei 2024 m., skirdama 400 tūkst. Eur, numato finansuoti 5 tarptautinius mokslo projektus, kurių bendras tikslas – kurti atsparią švietimo ir mokslo sistemą Ukrainoje.

LMT nuo pat karo pradžios vieningai palaiko Ukrainą bei ragina siekti taikos, gerbti tarptautinę ir žmogaus teisę. Europos ir tarptautinių mokslinių tyrimų bendruomenė turi ir toliau kartu dirbti, kad imtųsi visų įmanomų veiksmų paremti Ukrainos mokslininkus tobulinant jų kompetencijas ir tęsti mokslinę veiklą.

Daugiau informacijos

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
patarėjas dr. Saulius Marcinkonis
Tel. +370 676 17 256
El. p. [email protected]