2024-03-18

Europos Parlamentas priėmė Dirbtinio intelekto įstatymą

Kovo 13 d. Europos Parlamentas (EP) priėmė Dirbtinio intelekto įstatymą (angl. Artificial Intelligence Act), siekiant užtikrinti saugumą ir pagrindinių teisių laikymąsi, kartu skatinant inovacijų plėtrą. Įstatymu įtvirtintos naujos dirbtinio intelekto (DI) taikymo taisyklės, atsižvelgiant į pagrįstą potencialią riziką ir poveikio lygius.

Naujomis taisyklėmis bus draudžiamos DI taikomosios programos, įskaitant biometrinių duomenų atpažinimo sistemas, netikslinį veido atvaizdo iš interneto ar vaizdo stebėjimo kamerų įrašų rinkimą, siekiant kurti veido atpažinimo duomenų bazes. Taip pat uždraustas emocijų atpažinimas darbo vietoje ir mokykloje, socialinis įvertinimas, prognozuojami policijos pareigūnų veiksmai, kai jie grindžiami tik asmens profilio kūrimu ar jo savybių vertinimu. Uždraustas bet koks DI taikymas, manipuliuojant žmogaus elgesiu bei pažeidžiamumu.

Reglamente numatyti ribojimai tose sistemose, kur DI naudojimas kelia itin didelę riziką ar poveikį sveikatai, saugai, aplinkai, demokratijai, pagrindinėms žmogaus teisėms. Pavyzdžiui, ypatingos svarbos infrastuktūra, švietimas ir profesinis mokymas, viešosios ir privačios paslaugos, tam tikros teisėsaugos, migracijos, sienų valdymo, teisingumo ir demokratiniai procesai (pvz., rinkimai). Šiose sistemose ypač turi būti vertinama ir mažinama rizika, vedami duomenų panaudojimo registrai, skaidriai ir tiksliai užtikrinama priežiūra. Piliečiai turės teisę teikti skundus ir gauti paaiškinimus apie sprendimus, pagrįstus galima rizika dėl DI taikymo.

Daugiau informacijos:

2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pranešimas žiniasklaidai