2024-04-23

Laukiami pasiūlymai naujai COST veiklai

Europos bendradarbiavimo iniciatyva mokslo ir technologijų srityje COST kviečia teikti pasiūlymus tinklaveikos projektams – COST veikloms – įgyvendinti ketverių metų laikotarpiui. Paraiškos priimamos COST paraiškų teikimo sistemoje iki spalio 23 d. 12 val. (CET).

COST veiklos yra tarpdisciplininiai tyrėjų tinklai jų pasirinktomis ir mokslinius interesus atitinkančiomis temomis. Inicijuodami COST veiklą tyrėjai pasiūlo temą, kuri atveria galimybes pritraukti kolegas Europoje ir už jos ribų bei ateityje kurti bendrus mokslinius tyrimus.

Paraiškos vertinamos pagal mokslo ir technologijų kokybę, tinklaveikos išskirtinumą, poveikį ir vykdymo planą. Projektų konsorciumas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 7 COST šalių narių pareiškėjų, iš kurių ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjų yra iš COST ITC šalių (angl. Inclusiveness Target Countries). Paraiškos yra anoniminės.

Sėkmingi projektai turėtų atliepti „COST Excellence and Inclusiveness Policy“, užtikrinti lyčių pusiausvyrą bei jaunųjų tyrėjų įtraukimą. Siekdama paskatinti Lietuvos tyrėjus aktyviau inicijuoti naujas COST veiklas, Lietuvos mokslo taryba (LMT) kviečia pasinaudoti tam skirta papildoma finansine parama. COST aukšto lygio pareigūnų komitetui patvirtinus naują Lietuvos tyrėjo inicijuotą veiklą, veiklos iniciatorius gali pretenduoti į kasmetinę (trukmė 4 metai) LMT skiriamą 60 000 Eur dotaciją COST veiklos tematika vykdomiems moksliniams tyrimams atlikti.

Kvietimo sąlygos – COST kvietime teikti paraiškas.

Paraiškos teikiamos COST paraiškų teikimo sistemoje iki š. m. spalio 23 d. 12 val. (CET)

Informacinio renginio įrašą galima rasti Youtube.