2024-04-30

Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos ir užsienio studentus vasarą vykdyti mokslinius tyrimus

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) įgyvendinamas studentų vasaros mokslinės praktikos konkursas įsibėgėja ir nuo šiandien Lietuvos ir užsienio studentai yra kviečiami pretenduoti į praktikos vietas universitetuose ir mokslo institutuose. Studentai iš Lietuvos ir viso pasaulio vasaros praktikos vietas gali rinktis iš konkurso būdu atrinktų praktikos vietų, kurias siūlo mokslo ir studijų institucijos. Praktika vyks liepos – rugpjūčio mėn., o studentams bus suteikta 2 000 eurų stipendija (po 1 000 Eur per mėnesį). Be stipendijų LMT skirs lėšas ir praktikos vykdymui. Iš viso šiai programai šiemet planuojama skirti 750 tūkst. Eur.

Studentų vasaros mokslinė praktika – ilgiausiai gyvuojanti LMT priemonė studentams, kurios tikslas suteikti studentams galimybę praktikoje vykdyti mokslinius tyrimus, įgyti naujų žinių, gilinti analitinius ir mokslinius gebėjimus, lavinti mokslo darbų rašymo bei jų pristatymo įgūdžius, susipažinti su Lietuvos mokslininkų bendruomene ir mokslo infrastruktūra, o taip pat įgauti darbo socialinių įgūdžių. Nuo 2005 m. LMT vasaros metu parėmė apie 2700 studentų, vien pernai buvo finansuoti 198 studentai iš Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų. LMT studentų mokslines praktikas finansuoja visose mokslo ir meno srityse: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, humanitarinių, socialinių mokslų, scenos ir ekrano menų, vaizduojamųjų menų.

Studentai praktikos vietas gali rinktis iš temų sąrašo

Pasak LMT pirmininko Gintaro Valinčiaus, vienas iš LMT prioritetų  ̶ skatinti mokslo žmogiškojo potencialo augimą tikslingai į studijuojančiuosius ir ankstyvos karjeros tyrėjus nukreiptais įtraukimo bei paramos instrumentais. Todėl LMT, organizuodama šį konkursą, suteikia studentams galimybes jau pačioje mokslinės veiklos pradžioje išbandyti savo, kaip būsimo mokslininko, gebėjimus. „Šiemet maloniai stebina pirmojo etapo metu būsimų praktikos vadovų pasiūlytų temų gausa ir įvairovė. Atrankai buvo pateiktos 454 temos, iš kurių LMT deleguoti ekspertai atrinko 183 temas. Toks mokslo bendruomenės įsitraukimas džiugina bei patvirtina, kad konkursas yra ne tik aktualus ir reikalingas, bet ir tai, kad Lietuvos mokslo bendruomenė yra aktyvi bei turi didelį potencialą dalintis patirtimi su jaunais žmonėmis. Šių metų konkursui pateiktos temos išsiskyrė patrauklumu ir aktualumu ir tai rodo, kad praktikos vadovai kreipė didelį dėmesį į tai, kuo sudominti ir pritraukti būsimus praktikantus“,  ̶  sako G.Valinčius.

Šiais metais LMT įvedė naujovę – studentų praktikos vadovais gali būti ir doktorantai. Atrenkant praktikos vietas, vienas iš prioritetų buvo skirtas būtent doktoranto siūlytai temai. „Šiemet praktikos darbo vadovais atrinkti 28 doktorantai. Tai gera proga ir naujos galimybės jauniesiems mokslininko karjerą pasirinkusiems tyrėjams išbandyti save vadovaujant nedideliems mokslo ir menų tyrimų projektams“,  ̶  pabrėžė G.Valinčius.

Atlikti mokslinę praktiką Lietuvoje kviečiami ir  užsienio studentai

Pasak G. Valinčiaus, vienas svarbiausių LMT tikslų – kurti naują patrauklią moksliniams tyrimams aplinką Lietuvoje ne tik mūsų šalies jauniesiems mokslininkams. Didelis dėmesys teikiamas ir tarptautinei studentų bendruomenei, pritraukiant jaunuosius talentus iš užsienio šalių bei sudarant jiems palankias sąlygas realizuoti savo mokslines idėjas būtent čia, Lietuvoje. Pernai Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vasaros praktikas atliko 18 užsienio šalių universitetuose besimokantys studentai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Ukrainos, Švedijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Latvijos, Lenkijos,  Bulgarijos.

Ką reikia žinoti teikiant paraiškas

Konkurse kviečiami dalyvauti pirmos, antros pakopos ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai. Studentų paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.

Studentai pagal savo studijų sritis renkasi praktikos vadovą iš atrinktų temų sąrašo ir gali pretenduoti į ne daugiau kaip 2 praktikos vietas. Vėliau praktikos vadovai rinksis ne daugiau kaip po vieną studentą pagal savo pasiūlytą praktikos temą – taip siekiama maksimaliai užtikrinti praktikos metu perteikiamų žinių ir patirties kokybę.

Užsienio studentams arba studentams, kurie vasaros praktiką vykdo Lietuvos mokslo institucijoje, esančioje kitame mieste, nei numatoma vasaros praktikos vieta, skiriamos papildomos lėšos apgyvendinimui.

Norintys dalyvauti LMT įgyvendinamame studentų vasaros praktikos konkurse iki 2024 gegužės 29 d. turi pateikti gyvenimo aprašymą, pažymą apie studijų rezultatus, motyvacinį laišką ir pasirinkti ne daugiau kaip 2 dominančias temas. Paraiškos teikiamos LMT sistemoje https://projektai.lmt.lt/#login.

Atlikus praktiką LMT organizuos konferenciją, kurios metu studentai pristatys vasarą atliktos praktikos rezultatus.

Plačiau apie vasaros praktiką ir galimybę gauti jai finansavimą skaitykite čia.

Konkurso pirmojo etapo rezultatai skelbiami čia:

Finansuojamų ir nefinansuojamų temų gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslo srityse sąrašas

Finansuojamų ir nefinansuojamų temų humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srityse sąrašas

 

Kontaktai pasiteiravimui

Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyrius
programų koordinatorė Ilona Monstavičienė

Tel. +370 604 53 802
El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai

Komunikacijos ir veiklos organizavimo skyriaus
Visuomenės informavimo specialistė
Justina Žuklytė-Vaitiekūnienė

Tel. +370 676 91582
El. p. [email protected]