2024-05-09

Meno doktorantūros kokybė Lietuvoje įvertinta labai gerai

Lietuvos mokslo taryba (LMT) antrą kartą organizavo vykdomų meno doktorantūrų kokybės ir efektyvumo vertinimą ir skelbia galutines vertinamąsias išvadas bei rekomendacijas doktorantūroms tobulinti. Vertinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) ir Vilniaus dailės akademijos (VDA) vykdomų 4 meno krypčių –  muzikos, teatro ir kino, dailės, dizaino – doktorantūrų šešerių metų (2017–2022 m.) veikla.

Visos doktorantūros buvo įvertintos labai gerai, pabrėžiant jų kūrybinius bei mokslinius resursus, profesionalumą, doktorantūros komitetų kompetenciją, darnų kūrybinės ir tiriamosios dalies vadovų santykį, studijų lūkesčių atliepimą, doktorantų aktyvumą, teigiamą postūmį nacionalinei bei tarptautinei kultūros raidai ir dinamikai. Vertindami doktorantūras ekspertai pastebėjo, kad meninio tyrimo vaidmuo bei metodologija vis dar išlieka diskusijų objektu, yra permąstoma, o skirtingose doktorantūrose į kūrybinės (meninės) ir tiriamosios (mokslinės) tyrimų dalių santykį žiūrima iš skirtingų prieigų ir mokyklų.

Doktorantūras vykdančioms institucijoms buvo rekomenduota siekti reikšmingesnio tarptautinio įsitvirtinimo, stiprinti tarptautinius bei tarpinstitucinius ryšius, pritraukti daugiau užsienio studentų bei dėstytojų, lanksčiau spręsti biurokratinius procesus, aiškiau apibrėžti padalinių atsakomybes, efektyviau paskirstyti resursus, dar aktyviau įtraukti absolventus į doktorantūros gerinimo, perorganizavimo procesus. Taip pat ekspertai atkreipė dėmesį, jog studijų metu galėtų būti organizuojama daugiau bendrų renginių doktorantams, didinami doktorantų tyrimų ir mobilumo skatinimo fondai, būtų sukurta daugiau individualių darbo vietų doktorantams.

Vertinimui pasitelkti 7 ekspertai – pripažinti menininkai, mokslininkai ir meno daktarai iš Lietuvos ir šių užsienio institucijų: Masačusetso technologijos instituto (angl. Massachusetts Institute of Technology), Niujorko miesto universiteto Bruklino koledžo (angl. Brooklyn College – City University of New York (CUNY)). Ekspertai atliko vertinimą pagal 6 kriterijus: doktorantūros tikslų dermę su institucijos misija ir strategija, doktorantūros studijų ir rezultatų kokybę, efektyvumą, žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių (įskaitant ir infrastruktūrą) pakankamumą, doktorantūros rezultatyvumą. Pagal šiuos kriterijus doktorantūros kokybė ir efektyvumas buvo įvertinti 5 balų skalėje.

2023 m. lapkričio mėn. suorganizuoti ekspertų komisijos vizitai į doktorantūras vykdančias institucijas, vyko susitikimai su doktorantūros dalyviais: administracija ir savianalizės rengėjais, doktorantūros komitetų nariais, doktorantūros studijų dėstytojais, doktorantų vadovais, doktorantais, susipažinta su infrastruktūra.

Su meno doktorantūros (2017–2022 m.) kokybės ir efektyvumo vertinimo rezultatais, galutinėmis vertinamosiomis išvadomis čia.

LMT vykdo tiek mokslo, tiek meno doktorantūrų kokybės ir efektyvumo vertinimus, informacija apie vertinimus ir jų rezultatus skelbiama LMT svetainėje.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Lietuvos mokslo tarybos
vyr. visuomenės informavimo specialistė
Solveiga Ramanauskienė
Tel. +370 676 42 056
El. p. 
[email protected]