2024-03-22

Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje pristatyta Lietuvos socialinių mokslų centro veikla

2024 m. kovo 21 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) 2023 m. veiklos pristatymas. Renginio metu buvo pristatyta LSMC veikla, vykdomi tyrimai, moksliniai pasiekimai ir jų sklaida, įgyvendinami nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, mokslininkų įdirbis, kurie prisideda prie viešosios politikos formavimo.

Renginio metu vykusių diskusijų metu kalbėjęs Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininkas dr. Gintaras Valinčius, pabrėžė socialinių mokslų vaidmenį ir akcentavo naujus iššūkius ir galimybes, susijusias su dirbtiniu intelektu ir didžiųjų duomenų naudojimu socialiniuose moksluose. Dr. G. Valinčius pastebėjo, kad LSMC vykdomi moksliniai tyrimai gerai atliepia šiandienos nacionalines ir tarptautines aktualijas, kaip kad, pavyzdžiui, LSMC vykdomi tyrimai apie smurtą lyties pagrindu universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose.

Renginyje dalyvavo ir kalbėjo LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras, kuris pasveikino LSMC mokslininkų bendruomenę ir įteikė LSMC direktoriui Boguslavui Gruževskiui LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskirtą Garbės ženklo apdovanojimą už lyderystę. 

LR Seimo Ateities komiteto biuro patarėjas, LMT mokslo ir studijų politikos (MSP) komiteto ekspertas Giedrius Viliūnas akcentavo LSMC mokslininkų įdirbį ir socialinių mokslų svarbą viešosios politikos formavimui.

LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) ekspertų komiteto pirmininkė prof. dr. Jurgita Verbickienė skaitė pranešimą „Humanitariniai ir socialiniai mokslai Lietuvoje. Kur buvome, kur esame ir kokiomis kryptimis norėtume judėti?“. Prof. dr. J. Verbickienė pastebėjo besikeičiantį socialinių ir humanitarinių mokslų vaidmenį, atkreipė dėmesį į nepakankamą socialiniams ir humanitariniams mokslams skiriamą dėmesį šalies strateginiuose dokumentuose ir tai, kad vis dar neįvertinama humanitarinių ir socialinių mokslų svarba. HSM komiteto pirmininkė išreiškė susirūpinimą, kad socialiniams mokslams šiandien reikia atlaikyti daugiau tokių iššūkių, kaip kad bandymai socialinius ir humanitarinius mokslus sujungti į vieną kategoriją, nors mokslai savo prigimtimi yra visai atskiri. Buvo pasidžiaugta, kad vis tik Lietuvoje jau imta artėti link mokslo produkcijos kokybės ir poveikio visuomenei vertinimo, o CoARA principai jau pradėti taikyti vertinant LMT projektus.

Daugiau informacijos apie Lietuvos socialinių mokslų centro veiklą rasite čia.