Atviri duomenys

Lietuvos mokslo tarybos tvarkomos informacijos rinkmenos, kuriose skelbiami duomenys teikia galimybę visuomenei neatlygintinai naudotis pirminiais Tarybos disponuojamais duomenimis:

spektras.lmt.lt Konkursinių paraiškų, vykdomų ir vykdytų projektų sąvadas

 

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti (šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas).

Atnaujinimo data: 2023-12-12