Darbo užmokestis

Informacija apie Lietuvos mokslo tarybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informacijai iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Atnaujinimo data: 2024-02-09