Tyrimai ir analizės

Lietuvos mokslo taryba tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo neatlieka. 

Informacija skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Atnaujinimo data: 2023-10-10