Kvietimai teikti paraiškas

Pateikimo terminas (nuo)Kvietimo pavadinimasPateikimo terminas (iki)
Valstybės užsakomieji tyrimai

2023-07-31

Paskelbtas

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl reikminių tyrimų temų

Nuolatinis kvietimas

2024-02-14

Paskelbtas

Kvietimas teikti paraiškas paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projektams 2024–2026 m. įgyvendinti

 
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai

2024-02-01

Paskelbtas

„Eureka“ tinklo MTEP projektai

2024-04-25

2024-02-01

Paskelbtas

Priemonės „Eureka tinklo MTEP projektai“ (kvantinės technologijos) kvietimas teikti paraiškas

2024-05-09

2023-01-12

Paskelbtas

6-asis „EUROSTARS 3“ kvietimas teikti tarptautines dalyvavimo paraiškas

2024-03-14 
Mokslininkų inicijuoti projektai

PASIBAIGĘS

XIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2024–2027 m. įgyvendinti

2024-01-31 
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai

2020-02-07

Paskelbtas

Paraiškos pagal COST programos veiklas

Nuolatinis kvietimas

2024-01-30

Paskelbtas

CHIST-ERA programos kvietimas teikti paraiškas (CET)

2024-04-10

17 val.

2023-11-03

Paskelbtas

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2024 m. paraiškų konkursas NutriBrain

2024-05-27 

2023-11-15

Paskelbtas

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2024 m. paraiškų konkursas NANOTECMEC

2024-06-13

2024-01-10

Paskelbtas

ERA-NET programos JPIAMR-ACTION 2024 m. paraiškų konkursas IMPACT

2024-07-09 

14 val.

2024-02-15

Paskelbtas

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programai

2024-04-30

2024-01-22

Paskelbtas
Kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos–Taivano mokslo projektams2024-03-29

2023-12-15

Paskelbtas

2023 m. kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos–Lenkijos mokslo projektams vykdyti DAINA3

2024-03-15 

2024-02-21

Paskelbtas

Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ kvietimas teikti paraiškas

2024-04-29

2024-01-09

Paskelbtas

ERA-NET programos NEURON 2024 m. kvietimas teikti paraiškas

2024-06-28 

14 val.

2024-02-21

Paskelbtas
NORDFORSK programos kvietimas teikti paraiškas (CET)

2024-05-14

13 val.

2024-02-26

Paskelbtas

THCS programos kvietimas teikti paraiškas (CET)

2024-05-14

13 val.

2024-01-02

Paskelbtas

Europos partnerystės personalizuotai medicinai EP PerMed 2024 m. paraiškų konkursas PMTargets

2024-06-20

2024-02-19

Paskelbtas
AGROECOLOGY kvietimas teikti paraiškas2024-04-26

2024-02-06

Paskelbtas
Kvietimas teikti paraiškas Europos partnerystės SBEP 2024 m. konkursui

2024-04-10

2024 m. III ketv.

Numatomas
BIODIVERSA+ kvietimas teikti paraiškas 

2024 m. III ketv.

Numatomas
WATER4ALL kvietimas teikti paraiškas 

2024 m. I ketv.

Numatomas
Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos Ukrainos tyrėjų įdarbinimui 

2024 m. I ketv.

Numatomas

M-era.net programos kvietimas teikti paraiškas

 

2024-01-17

Paskelbtas

Tarptautinis socialinių mokslų tinklo NORFACE paraiškų kvietimas „Gerovės stiprinimas ateičiai“

2024-03-26 

14 val.

Paramos

2022-07-01

Paskelbtas

Parama finansuoti mokslines išvykas į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją

Nuolatinis kvietimas

2024-02-27

Paskelbtas
Studentų vasaros praktika

2024-03-22

2024 m. IV mėn.

Numatomas
Studentų tyrimai semestrų metu 

2024 m. II k.

Numatomas
Podoktorantūros stažuotės 

2024-01-26

Paskelbtas
Parama valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirtomoms konkurso būdu (konkursinė doktorantūra)

2024-02-26

16 val.

2024 m. IV k.

Numatomas
Parama doktorantams už studijų rezultatus gauti 

2024 m. III mėn.

Numatomas

Parama akademinėms asociacijoms

 

2024-04-15

Numatomas

Parama doktorantų akademinėms išvykoms

2024-05-15 

2024 m. II-III mėn.

Numatomas

Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti

 

Atnaujinimo data: 2024-02-27