Teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos mokslo taryba teisinio reguliavimo stebėsenos nevykdo.

Informacija skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Atnaujinimo data: 2023-12-14