Mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo taryba yra pagrindinė mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, vykdanti valstybės mokslo konkursinį finansavimą.

  • Paraiškų konkursai anonsuojami ir kvietimai teikti paraiškas skelbiami kalendoriniame kvietimų plane.
  • Pateikti projektai ir juos laimėjusių bei finansuotų projektų ataskaitos yra konkursinio finansavimo objektai, kurie teikiami, vertinami ir administruojami elektroninėje sistemoje. 
  • Informacija apie gautas paraiškas, vykdytus ir vykdomus projektus skelbiama sąvade spektras.lmt.lt.

Atnaujinimo data: 2024-01-30