>

XIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2024–2027 m. įgyvendinti

Mokslininkų grupių projektų paraiškų teikimo terminas pratęstas iki sausio 31 d. 24 val.

Lietuvos mokslo taryba skelbia XIII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.

Kvietimo lėšos

~21 mln. Eur

Paraiškų teikimo adresas

https://projektai.lmt.lt 

Paraiškų teikimo terminas

Iki 2024 m. sausio 31 d. 24 val.

Projekto terminai

pradžia

2024 m. liepos 1 d. – 2024 m. rugsėjo 1 d.

trukmė

ne ilgesnė nei 36 mėn.

Projekto biudžetas

ne didesnis nei 200 tūkst. Eur

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Kvietimo konkursai

I. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.

KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

II. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų.

KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

III. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų. KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

IV. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų. KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Galimi pareiškėjai

(bendros nuostatos visiems konkursams)

asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, paskirtinių programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas

vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Darbo apimties reikalavimai

kiekvieno pagrindinio vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais

kiekvieno nepagrindinio vykdytojo, planuojamo įdarbinti į bet kurią iš mokslo darbuotojų pareigybių, darbo apimtis projekte turi būti ne didesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais; kitų nepagrindinių vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama

Kitos nuostatos

skatinamas I–III pakopų studentų įtraukimas į projekto vykdytojų grupę (kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų)

  1. Administracinės patikros metu, siekiant nustatyti, ar vadovai atitinka patyrusiam mokslininkui taikomus reikalavimus, gali būti pasitelkti ekspertai.
  2. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
  3. Humanitarinių ir socialinių bei Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių konkursų paraiškos bus vertinamos atskirai. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui atlikti gali būti sudarytos kelios paraiškų grupės.
  4. Paraiškas pagal paraiškų grupes vertins Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.
  5. Vertinant studentų įtraukimą, bus atsižvelgiama į tai, ar projektui įgyvendinti yra numatyta įtraukti tiek I–II pakopų arba vientisųjų studijų, tiek III pakopos studentų (doktorantų) – kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų; jei taip, koks studentų įtraukimo intensyvumas darbo val./mėn., kartu įvertinant, kiek jų įtraukimas yra tikslingas ir pagrįstas: kokio reikšmingumo užduotys jiems numatytos, kaip jos integruotos į projekto veiklas, ar numatytos galimybės mokytis vykdant veiklas, kelti kompetenciją dalyvaujant konferencijose, mokyklose, taip pat stažuotis išvykose ar atlikti trumpalaikes užduotis, tyrimus užsienio institucijose ir pan.
  1. Pareigybė, į kurią numatyta įdarbinti I–III pakopos studentą, visą projekto įgyvendinimo laikotarpį turi būti išlaikyta ne mažesniu, nei numatytas paraiškoje, darbo (val. / mėn.) intensyvumu.
  2. Lėšos pagal konkursus ir paraiškų grupes bus paskirstytos įvertinus kvietimui numatytą lėšų sumą, gautų paraiškų, ekspertų komisijų finansuotinais pripažintų projektų skaičių ir kt.
  3. Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.

Bendrosios kvietimo nuostatos anglų kalba

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Atnaujinimo data: 2024-01-30