>

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslines išvykas į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslinių išvykų į Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ar Norvegijos Karalystę (toliau – valstybė(s) donorė(s)) išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Moksliniai tyrimai“ dvišalio bendradarbiavimo fondo. Ši iniciatyva numato galimybes Lietuvos ir valstybių donorių tyrėjams ir institucijoms tęsti dvišalį bendradarbiavimą ir plėtoti ryšius su naujais partneriais valstybėse donorėse.   

Minimalus kvietimo biudžetas – 25 000 Eur

Kvietimo pobūdis – nuolatinis kvietimas.

Paraiškų teikimo pabaiga – kai baigsis kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti tyrėjas, turintis mokslų daktaro laipsnį arba esantis doktorantu, kartu su Lietuvos vykdančiąja institucija. 

Remiamos veiklos

Mokslinių išvykų į valstybes donores, įvykusių ar įvyksiančių nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d.,  išlaidų kompensavimas.

Bendra mokslinės išvykos trukmė – neilgesnė nei 5 kalendorinės dienos. 

Tyrėjas pas tą patį partnerį gali vykti tik vieną kartą.

Paraiškų teikimas ir atranka

Paraiškos teikiamos Tarybos paraiškų ir ataskaitų teikimo elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt/ (lietuvių kalba). Kartu su paraiška pateikiamas vykdančiosios institucijos raštas bei laisvos formos partnerio valstybėje donorėje sutikimas priimti tyrėją.  

Gautos paraiškos įvertinamos per 10 darbo dienų pasibaigus kiekvienam einamųjų metų kalendoriniam ketvirčiui.

Lėšos mokslinės išvykos išlaidoms kompensuoti skiriamos, jei paraiška atitinka administracinio vertinimo kriterijus. Su pareiškėjais, kurių paraiškos bus pripažintos finansuotinomis, sutartys nesudaromos.

Su kvietimu susiję dokumentai.

 

Daugiau informacijos

Baltijos mokslinių tyrimų programos
programų koordinatorė Aurelija Lygnugarytė
Tel. +370 676 16 715
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-19