JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA) tarpvalstybinių susitarimų pagrindu sudaro galimybes gabiems studentams atlikti mokslines stažuotes NASA mokslinių tyrimų centruose. Lietuva yra viena iš 13 valstybių, dalyvaujančių šioje tarptautinių stažuočių programoje.

Stažuočių NASA tikslas – skatinti studentų, studijuojančių gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM)), dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, ugdyti jų įgūdžius vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kosmoso technologijų srityje.

Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuoja konkursus, atrinkdama gabiausius Lietuvos Respublikos pilietybę turinčius studentus pavasario, vasaros ir rudens stažuotėms. Vėliau NASA atlieka atranką, kurioje konkuruoja studentai iš JAV ir kitų šalių, bei pasiūlo studentams konkrečius mokslinių tyrimų stažuočių projektus, atitinkančius studentų gebėjimus. NASA atrinktiems studentams LMT finansuoja stažuočių vykdymo išlaidas NASA tyrimų centruose bei skiria lėšų padengti dalį pragyvenimo išlaidų.

LMT studentų atrankas vykdo stažuotėms, kurias bus galima atlikti nuo 2025 m. sausio mėn.

Stažuočių NASA vykdymo laikotarpiai:

  • Pavasario stažuotė, sausio – gegužės mėn. (16 savaičių)
  • Vasaros stažuotė, birželio – rugpjūčio mėn. (10 savaičių)
  • Rudens stažuotė, rugpjūčio – gruodžio mėn. (16 savaičių)

Šiuo metu tarptautinės stažuotės vykdomos šiuose NASA mokslinių tyrimų centruose:

Plačiau – NASA International Internship (NASA I²) Program

Atnaujinimo data: 2024-05-14