Mokslo (meno) vertinimas

Mokslo (meno) veiklos vertinimo paskirtis – įvertinti mokslo ir studijų institucijų (toliau – Institucijos) vykdytą mokslo (meno) veiklą, o vertinimo rezultatus viešinti bei teikti institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms mokslo ir studijų politiką. Šie rezultatai naudojami skiriant bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) bei meno veiklai  valstybinėse Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Rezultatai gali būti naudojami ir kitiems tikslams, pvz., skirstant valstybės finansuojamas doktorantūros ir antrosios pakopos studijų vietas.

Nuo 2009 m. Lietuvos mokslo taryba atliko tris mokslo (meno) veiklos vertinimus: 2009–2011 m., 2012–2014 m. bei 2015 ir 2016 m.

LR švietimo ir mokslo ministerijai siekiant, kad universitetinės studijos būtų pagrįstos universitete atliekamais tarptautinio lygio fundamentiniais ir taikomaisiais moksliniais tyrimais bei eksperimentine plėtra ir (arba) profesionaliuoju menu, Lietuvos mokslo tarybos ekspertai įvertino universitetų pagal mokslo (meno studijų) kryptis atrinktus 2015–2017 metų penkis geriausius krypčių darbus.

Nuo 2018 metų pradėti vykdyti kasmetiniai mokslo (meno) veiklos ir palyginamieji mokslo veiklos vertinimai. Kasmetinius vertinimus atlieka Lietuvos mokslo taryba, o 2013–2017 metų mokslo veiklos palyginamąjį vertinimą atlieka Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras MOSTA (duomenis šiam vertinimui Institucijos teikia į Lietuvos mokslo tarybos vertinimo sistemą).

Lėšos MTEP ir menui Institucijoms skiriamos pagal kasmetinio vertinimo trijų paskutinių metų rezultatus ir kas penkerius metus vykdomo palyginamojo ekspertinio vertinimo rezultatus.

Atnaujinimo data: 2024-02-22