Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę (meninę) veiklą ir kelti mokslinę (meninę) kompetenciją, finansuoja studentų rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu vykdomus tyrimų projektus, vadovaujant tyrimo vadovui.

Šiuos projektus gali vykdyti tiek tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtų pirmos pakopos ir (ar) vientisųjų studijų pirmųjų kursų bei paskutiniųjų kursų studentai.

Pasibaigus projektui, studentas, pristatydamas projektą, skaito pranešimą Tarybos rengiamoje studentų konferencijoje bei pateikia pranešimo santrauką.

Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus
programų koordinatorė Ilona Monstavičienė
Tel. +370 604 53 802
El. p. [email protected] 

Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus
programų koordinatorė Edita Kavaliauskienė
Tel. +370 604 58 290
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-05-10