>

Parama doktorantams už studijų rezultatus

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės nutarimu, kasmet doktorantams skiria paramą už studijų rezultatus. Paramos tikslas – paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, paramos dydis – ne daugiau kaip 96 bazinės socialinės išmokos dydžiai per metus.

Paraiškų teikimas

Kvietimas skelbiamas kasmet nuo spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. Paraiškos teikiamos paskelbto kvietimo metu lietuvių kalba elektroninėje sistemoje.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai gauti ekspertinio įvertinimo formoje. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (prašymą pateikusiam doktorantui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų paprastai vyksta atskirai tokiuose pogrupiuose:

  • humanitarinių mokslų srities;
  • socialinių mokslų srities;
  • scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių;
  • gamtos mokslų srities (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys);
  • gamtos mokslų (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių;
  • technologijos mokslų srities.

Paramos už studijų rezultatus skyrimas

Parama už  studijų rezultatus skiriama vieneriems kalendoriniams metams – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Paramos skyrimą reglamentuojantys teisės aktai

Paraiškos pateikimo ir vertinimo formos

Paramos už studijų rezultatus konkursui doktorantai pateikė 286 paraiškas:

Mokslų / menų sritis

Pateiktų paraiškų skaičius

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Finansuojamų paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

22

21

 5

Socialiniai mokslai

48

48

 9

Menai

7

7

 2

Iš viso

77

76

 16

Gamtos mokslai (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys)

64

64

 12

Gamtos mokslai (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos mokslai, žemės ūkio mokslai

78

78

 16

Technologijos mokslai

67

67

 15

Iš viso

209

209

 43

Iš viso

286

285

 59

Pateiktų paraiškų sąrašas

Ekspertiniam vertinimui teikiamų paraiškų grupės

Ekspertinio vertinimo rezultatai 

Paramos dydis –  270 Eur per mėnesį.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2024 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-79 patvirtini kvietimo finansuojamų, nefinansuojamų ir rezervinių paraiškų sąrašai.

Finansuojamų projektų sąrašas 

Rezervinių projektų sąrašas 

Rezervinės paraiškos gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jeigu būtų gautos papildomos lėšos. Rezervinių paraiškų sąrašas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Paramos už studijų rezultatus konkursui doktorantai pateikė 266 paraiškas:

Mokslų/menų sritis

Pateiktų paraiškų skaičius

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

11

11

Socialiniai mokslai

59

57

Iš viso

70

68

Gamtos mokslai (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys)

48

48

Gamtos mokslai (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos mokslai, žemės ūkio mokslai

68

68

Technologijos mokslai

68

68

Iš viso

184

184

Menai

12

12

Iš viso

266

264

Pateiktų paraiškų sąrašas

Ekspertiniam vertinimui teikiamų paraiškų grupės

Ekspertinio vertinimo rezultatai:

Paramos dydis nustatytas 270 Eur per mėnesį.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta paskirti paramą pagal 57 paraiškas, iš viso beveik 161 tūkst. Eur. Proporcingai administracinę patikrą perėjusių paraiškų skaičiui, humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno doktorantų paramai skirta 49 410 Eur, gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų – 110 970 Eur.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2023 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-202 patvirtino kvietimo rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašai:

Rezervinių projektų sąrašas:

Rezervinės paraiškos gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jeigu būtų gautos papildomos lėšos. Rezervinių paraiškų sąrašas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2023 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-613 patvirtino finansuojamų paraiškų paramai už studijų rezultatus gauti 2023 metais papildomą sąrašą.

Paramos už studijų rezultatus konkursui doktorantai pateikė 357 paraiškas:

Mokslų/menų sritis

Pateiktų paraiškų skaičius

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

17

17

Socialiniai mokslai

70

70

Iš viso

87

87

Gamtos mokslai (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys)

75

74

Gamtos mokslai (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos mokslai, žemės ūkio mokslai

90

89

Technologijos mokslai

99

99

Iš viso

264

262

Menai

6

6

Iš viso

357

355

Paramos dydis nustatytas 230 Eur per mėnesį.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta paskirti paramą pagal 55 paraiškas, iš viso beveik 130 tūkst. Eur. Proporcingai administracinę patikrą perėjusių paraiškų skaičiui, humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno doktorantų paramai skirta 36 800 Eur, gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų – 92 289 Eur. Parama 1–3 nuolatinių ir 1–5 ištęstinių studijų metų doktorantams skirta 12 mėnesių, 4-ųjų nuolatinių studijų metų – iki doktorantūros pabaigos.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-114 patvirtino kvietimo rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašai:

LR Vyriausybė 2022 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 528  bazinės socialinės išmokos dydį nuo 2022 m. birželio 1 d. padidino iki 46 eurų per mėnesį. Įvertinusi bazinės socialinės išmokos padidėjimą Lietuvos mokslo taryba doktorantams, kuriems 2022 metais buvo paskirta parama už studijų rezultatus, perskaičiavo šios paramos dydį: sausio–gegužės mėnesiais – kaip numatyta Tarybos pirmininko 2022 m. sausio 14 d. įsakyme Nr. V-36 – paramos dydis skaičiuojamas 230 Eur per mėnesį, o birželio–gruodžio mėnesiais arba iki doktoranto studijų pabaigos 2022 metais – 253 Eur per mėnesį (t. y. 5,5 bazinės socialinės išmokos). Perskaičiuota parama skelbiama bendru finansuojamų paraiškų sąrašu, kur paraiškos išdėstytos pagal registracijos numerį. Lėšų skirtumas kiekvienam paramą gavusiam doktorantui bus išmokėtas iki birželio 30 d.

Rezervinių paraiškų sąrašas (aktuali redakcija)

Parama pagal rezervinių paraiškų sąrašą būtų skiriama atsiradus galimybei (papildomoms lėšoms). Apie Tarybos pirmininko sprendimu papildytą finansuojamų paraiškų sąrašą doktorantus informuos doktorantūrą vykdančios mokslo ir studijų institucijos.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Plačiau apie gautas paraiškas ir finansuojamus projektus skelbiama spektras.lmt.lt

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-441 patvirtino finansuojamų paraiškų paramai už studijų rezultatus gauti 2022 metais papildomą sąrašą:

Doktorantų, kuriems skirta parama už studijų rezultatus, 1 papildomas sąrašas.

Doktorantų, kuriems skirta parama už studijų rezultatus, 2 papildomas sąrašas.

2022 metais finansuotų paraiškų paramai už studijų rezultatus sąrašas.

Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus
programų koordinatorė Ilona Monstavičienė
Tel. +370 604 53 802
El. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-02-23