>

Studentų vasaros praktika

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, kviečia teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų vasaros metu projektus.

Studentų dalyvavimas studentų vasaros praktikose – vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimo vadovui (-ei). Veiklos trukmė – 2 mėnesiai (liepos – rugpjūčio mėn.). Projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai. Studento (-ės) paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti lygus 8,0 arba didesnis.

Tais atvejais, kai į vasaros praktikos vietą pretenduoja studentas iš užsienio mokslo ir studijų institucijos, paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi atitikti bent 80 proc. maksimalaus toje užsienio mokslo ir studijų institucijoje taikomo įverčių svertinio vidurkio.

Praktikos vadovas (-ė) turi būti ne ankstesnių kaip antrų metų doktorantas (-ė), mokslininkas (-ė), meno daktaras (-ė) arba pripažintas (-a) menininkas (-ė). Tyrimo vadovui (-ei) neturi būti taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse projekto vadovui (-ei) nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas.

Vykdančioji institucija – Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, kuriam skirtas finansavimas įgyvendinti studento vasaros praktiką. Konkrečius reikalavimus, kuriuos turi atitikti vykdančioji institucija ir kurie nėra nustatyti Apraše, Taryba nurodo kvietimo teikti paraiškas skelbime.

Pasibaigus vasaros praktikai, studentas dalyvaus Tarybos organizuojamoje konferencijoje, kurios metu pristatys pranešimą (žodinį arba stendinį) vasaros praktikos metu atlikto tiriamojo darbo pagrindu. 

Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus
programų koordinatorė Ilona Monstavičienė
Tel. +370 604 53 802
El. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-04-18